1924. gada pavasari Liepājas un tās apkārtnes studentu biedrības jauno studentu grupa nebija apmierināta ar biedrības pasīvo dzīvi. Tā bija Lejaskurzemes novada studentu grupa (kopskaitā 17 personu) grupa, kurai nebija izredzes kā draugu vienībai tikt uzņemtai kādā no pastāvošajām studentu korporācijām. Savstarpējās pārrunās Mārtiņa Bergholca ierosmē studenti nolēma dibināt jaunu korporāciju, apzinoties visas grūtības un smago darbu. Vasaras brīvlaikā tika noīrētas telpas Liepājā, Ūliha ielā un tā maija un jūnija mēnesis pagāja steidzīga darbā apstrādājot visu nepieciešamo dokumentāciju jaunās korporācijas dibināšanai. Šajā darbā kā atbalstītājii un palīgi ar padomu iesaistījās divi korporācijas Lettonia biedri Aleksis Pīkols un Fricis Lēmanis. Tas arī bija iemesls tam, ka vēlāk Philyronia garantēja savas krāsas pie Lettonias.

Korporācijai tika dots vārds Philyronia kas tulkojumā nozīmē liepu zeme. Philyronia’s pirmais darbības posms saistīts ar Liepāju un tās apkārtni, un arī pirmais konvents notika Durbē, kas ir netālu no Liepājas.

1924. gada rudenī konventa dzīvokli pārceļ uz Rīgu, kur sākas grūtību pilns, bet rosīgs un nozīmīgs laiks. Uzņēma pirmos zēnus un sāka veidoties draudzīgas attiecības ar citiem konventiem, īpaši ar Lettoniju un Beveroniju.

1925. gada 6. janvārī Liepājā nodibinājās Philyronia’s Filistru Palīdzības biedrība (tās priekšsēdētājs bija Aleksandrs Kupics) vēlāk biedrība pārcēlās uz Rīgu un kļuva par Filistru Palīdzības savienības sastāvdaļu.

Raibi un trauksmaini ir šie gadi. Daudz cīņu ir jāizcīna Philyronia’s dibinātājiem līdz 1926. gadam, kad pavasarī Lettonia proponēja Philyroniu uzņemt P!K! saimē. 1926. gada 11. maijā Philyronia tiek uzņemta Prezidiju Konventā un tā arī 11. maijs (kā datums) tiek pieņemts par  mūsu oficiālo dibināšanas dienu. Bija nodibināta jauna 10-tā latviešu studentu korporācija.

Šajos divos pirmajos gados Philyronis biedru skaits trīskāršojas, kas liecina, ka ideja par konventa dibināšanu ir bijusi veselīga un, ka dibinātāju izvēlētas devīzes „Darbs, griba, pienākums”piesaista jaunos studentus ne tikai no Liepājas, un  tās apkārtnes, bet arī no visas pārējās Latvijas.

Pirmie 16 gadi, ko Philyroņi pavadīja brīvajā Latvijas valstī bija ziedu laiki. Šie gadi bija pilni pozitīva darba, veidojot tradīcijas un draudzīgas saites savā starpā. Philyronias locekļu skaits nebija liels, 1939. gada tādu bija nedaudz vairāk par 200, bet viņi bija darbīgi, disciplinēti un draudzīgi, kā tas rakstīts Philyronias devīzēs

Okupāciju un karu Philyroniai tāpat kā citām organizācijām nācās pārciest ļoti smagi, brutālās varas darbības rezultātā korporācija pazaudēja visu savu mantību, regālijas, dokumentus, kā arī daudzus savus biedrus. Šai sakarā jāatceras viens no traģiskākajiem notikumiem Philyronias vēsturē.

1941. gadā tika sasaukts mazais konvents, kurā piedalījās 22 jaunāko semestru komiltoņi un zēni, viņi bija noorganizējuši okupācijas režīmam naidīgu grupu, ko sāka apgādāt ar ieročiem. To atklāja čeka un ielenca 9. aprīļa sanāksmi, apcietinot visus izņemot vienu biedru, kam izdevās pa otrā stāva logu pa norāpties pa notekcauruli un paslēpties nama dārzā. Pārējie pazuda bez vēsts. Sakarā ar šo un citiem izsūtītajiem un karā kritušajiem Philyronia zaudēja lielu daļu savu biedru.

Latvijā vācu okupācijas vara, kas korporācijām nepiegriež īpaši lielu vērību, tāpēc tās viena pēc otras sāk svinēt komeršus un rīkot sanāksmes

1944. gada maijā konventa biedri sapulcējas Rotas telpās Rīgā Blaumaņa ielā, lai atzīmētu konventa 20. gadu pastāvēšanu, to vada pēdējais likumīgi ievēlētais seniors M.Selga. Svinīgo aktu aizvieto seniora īsa uzruna. Trūka svētku sajūtas, jo krievu spēki jau bija ieņēmuši Latgali.

Philyronia atjauno savu darbība trimdā. Kopā pasaulē pastāvēja 6 kopas. Lielākā kopa darbojās Brisbenā (Austrālijā). 1960.gadā com! J. Kažoka tēvs piedāvāja Brisbānes Philyroņu kopai celt konventa dzīvokli uz viņa 20 akru lielā īpašuma, kas atrodas 16 jūdzes no Brisbānes centra. Šajā konventa dzīvokli dzīve sita augstu vilni, līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai. Diemžēl gadsimta beigās konventa dzīvokli nācās nojaukt, jo mītnē bija ieviesušās baltās skudras, kā arī aktīvo biedru skaits strauji saruka.

Philyronia atjaunoja savu darbību Latvijā pēc 48 gadu pārtraukuma, pateicoties saviem biedriem, kuri ilgajos okupācijas gados, tomēr, atrada spēku satikties un pieminēt  korporācijā pavadītos gadus. 1989. gada 17. novembrī Rīgā notika pirmais atjaunotais konvents Latvijā un jau 1990. gada pavasarī uzņēma 8 zēnus.

Pašreiz pasaulē ir apzināti gandrīz 30 philyroņu. Ar neizsīkstošu kurzemnieka spītu mēs turamies pie savām tradīcijām un vērtībām!

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/1.10.2